Αρχική Σελίδα

Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ -υπό το διακριτικό τίτλο Electrical Network –συστάθηκε το 2001 και αποτελεί συνέχεια της  ΣΤΑΗΣ  που ιδρύθηκε το 1996 από το Στάη Αγαθάγγελο.

 

Αντικείμενο της εταιρείας αποτελούν η μελέτη, ανάληψη και εκτέλεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πανελλαδικά.

 

Απευθύνεται σε εργοληπτικές και κατασκευαστικές εταιρείες αλλά και σε ιδιώτες, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις βιομηχανιών, κατοικιών, νοσοκομείων, αεροδρομίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ολυμπιακών έργων.

Αγγλικά