Υπηρεσίες

Προτεραιότητα της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα εκτέλεσης ηλεκτρομηχανολογικών έργων, γενικής φύσεως, και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς:

Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων:

Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων: