Εταιρεία

Η εταιρεία
«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ MON. ΕΠΕ»

υπό τον διακριτικό τίτλο «ELECTRICAL NETWORK», ιδρύθηκε το 2001 από τον Στάη Αγαθάγγελο. Πρόκειται για συνέχεια της προϋπάρχουσας από το 1996 «ΣΤΑΗΣ».

Με έδρα επί της οδού Χαϊδαρίου 30 στον Πειραιά, έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη και συντήρηση ηλεκτρολογικών – μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτοματισμού στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στο εξωτερικό.

Λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας και συνεχούς παρουσίας σε έργα κατοικιών, βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, η «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ MON. ΕΠΕ» έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο.

Απευθύνεται σε εργοληπτικές και κατασκευαστικές εταιρείες, όπως και σε ιδιώτες, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, βιομηχανιών, νοσοκομείων, κτιρίων, αεροδρομίων, τραπεζών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έργων οδοποιίας, αθλητικών κέντρων και ολυμπιακών έργων.

ΟΡΑΜΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Κύριοι στόχοι της εταιρείας αποτελούν:

  • Η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών
  • Η έγκαιρη και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μας
  • Η μελέτη και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Στη διάθεση της εταιρείας βρίσκεται ένας ευρύς ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, ικανός να υποστηρίξει κάθε μορφής και μεγέθους έργο, ενώ τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, προέρχονται από επώνυμους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, πλήρως συμβατά με τους διεθνείς κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα.

Επιπροσθέτως, η «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ MON. ΕΠΕ» είναι πιστοποιημένος εγκαταστάτης των εταιρειών Panduit, Fluke Networks, Kröne, Legrand και Rückert, διαθέτοντας ακόμη πιστοποιητικά ISO 9001 & ΕΛΟΤ 1801.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ & ΑΦΟΣΙΩΣΗ

Το προσωπικό της εταιρείας, αποτελούμενο από καταρτισμένους, έμπειρους και αξιόπιστους μηχανικούς και τεχνικούς με εκτεταμένη εμπειρία, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, παρέχοντας στους πελάτες αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα.

Κάθε έργο θεωρείται μοναδικό, παρακολουθείται συστηματικά από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού μέχρι το στάδιο ολοκλήρωσής του, σε πλήρη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (πελάτες, μελετητές, προμηθευτές), έχοντας ως κύριο στόχο οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι πάντοτε σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και στο χαμηλότερο, δυνατό κόστος.