ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΑΝΤΑΛΟΥ 8 & ΑΙΟΛΟΥ

ΒΑΡΚΙΖΑ (2020 – 2021)

Αντικείμενο:

  • Ηλεκτροφωτισμός
  • Κίνηση
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Πυρανίχνευση
  • Συναγερμός
  • KNX
  • Access Control
  • Θεμελιακή γείωση

Φωτογραφίες