ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (2013 – 2014)

Αντικείμενο:

  • Ηλεκτροφωτισμός
  • Κίνηση
  • Υποσταθμός
  • Αντικεραυνική προστασία

Φωτογραφίες