ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ (2003)

Αντικείμενο:

  • Ηλεκτροφωτισμός
  • Κίνηση
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Υποσταθμός Μ.Τ.
  • Αντικεραυνική προστασία
  • Θεμελιακή γείωση
  • Συστήματα αυτοματισμού
  • Υπόγεια δίκτυα

Φωτογραφίες