ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛIΠΑΝΤΙΚΩΝ SLIDER ΑΕ

ΕΥΒΟΙΑ (2016)

Αντικείμενο:

  • Ηλεκτροφωτισμός
  • Κίνηση
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Υποσταθμός Μ.Τ.
  • Πυρανίχνευση
  • Θεμελιακή γείωση

Φωτογραφίες