ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ (2006)

Αντικείμενο:

  • Ηλεκτροφωτισμός
  • Κίνηση
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Πυρανίχνευση
  • Συναγερμός
  • Οπτικές ίνες
  • Αντικεραυνική προστασία

Φωτογραφίες