ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ METRO ΑΕΒΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2021 – 2022)

Αντικείμενο:

 • Ηλεκτροφωτισμός
 • Κίνηση
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Υποσταθμός
 • Πυρανίχνευση
 • Συναγερμός
 • Μεγάφωνα
 • Οπτικές ίνες
 • KNX
 • BMS
 • UPS
 • Η/Ζ
 • Αντικεραυνική προστασία
 • Θεμελιακή γείωση
 • Περιβάλλων χώρος

Φωτογραφίες