ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΑΘΗΝΑ (2013- 2016)

Αντικείμενο:

  • Ηλεκτροφωτισμός
  • Κίνηση
  • Οπτικοακουστική εγκατάσταση
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες στην Κεντρική Λυρική Σκηνή

Φωτογραφίες