ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ & ΚΑΣΤΟΡΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (2004)

Αντικείμενο:

  • Ηλεκτροφωτισμός
  • Κίνηση
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Υποσταθμός
  • Πυρανίχνευση
  • Μεγάφωνα

Φωτογραφίες