ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 126-128

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (2019 – 2020)

Αντικείμενο:

  • Ηλεκτροφωτισμός
  • Κίνηση
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Πυρανίχνευση
  • Συναγερμός
  • UPS
  • Η/Ζ

Φωτογραφίες