ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PALACE

ΚΑΡΠΑΘΟΣ (2008 – 2009)

Αντικείμενο:

  • Ηλεκτροφωτισμός
  • Κίνηση
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Υποσταθμός Μ.Τ.
  • Πυρανίχνευση
  • Συναγερμός
  • Μεγάφωνα
  • Οπτικές ίνες
  • Αντικεραυνική προστασία

Φωτογραφίες