ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ”ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”

ΑΘΗΝΑ (2020 – 2021)

Αντικείμενο:

  • Ηλεκτροφωτισμός (ανά τμήματα)
  • Κίνηση (ανά τμήματα)
  • Δομημένη καλωδίωση (ανά τμήματα)
  • Πυρανίχνευση (ανά τμήματα)
  • Μεγάφωνα (ανά τμήματα)
  • Θεμελιακή γείωση
  • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
  • Αναδιαρρύθμιση νοσηλευτικών μονάδων (Ουρολογικής – Πλαστικής)

Φωτογραφίες