ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ (2008 – 2010)

Αντικείμενο:

 • Ηλεκτροφωτισμός

 • Κίνηση
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Υποσταθμός Μ.Τ.
 • Συναγερμός
 • Μεγάφωνα
 • Οπτικές ίνες
 • KNX
 • BMS
 • UPS
 • Η/Ζ
 • Αντικεραυνική προστασία
 • Θεμελιακή γείωση

Φωτογραφίες